Plant Foods

Premium Lawn & Garden Fertilizer

30 Lb. NC152

8-13958-02152-8

    40 Lb. NC153

8-13958-02153-5

Turf Food with Mycorrhizal Fungi 4-2-2

40 Lb. NC151

8-13958-02151-1

Dried Molasses

40 Lb. NC178

8-13958-02178-8

  3 Lb. NC 179

8-13958-02179-5

PREVENT

Corn Gluten Spreadable

40 Lb. NC550

8-13958-02550-2

PREVENT

Corn Gluten Meal

40 Lb. NC551

8-13958-02551-9

Root Stimulator

Qt. NC107 8-13958-02107-8

   Gal. NC108

8-13958-02108-5

Soil Amendments

Herbicides

Expanded Shale

40 Lb. NC174

8-13958-02174-0

Lava Sand

40 Lb. NC172

8-13958-02172-6

Tejas GreenSand

40 Lb. NC170

8-13958-02170-2

4.75 Lb. NC169

8-13958-02169-6

TOTAL Weed Control 20% Vinegar

Gal. NC504

8-13958-02504-5

2.5 Gal. NC506

8-13958-02506-9

  55 Gal. NC507

8-13958-02507-6

PREVENT

Corn Gluten Spreadable

40 lb. NC550

8-13958-02550-2

PREVENT

Corn Gluten Meal

40 lb. NC551

8-13958-02551-9

Fungicide

Insect Control

Fungicide with Corn Meal Horticultural Grade

3 Lb. NC287

8-13958-02287-7

30 Lb. NC288

8-13958-02288-4

Live Beneficial Nematodes

10,890 S. Ft. NC202

8-13958-02202-0

21,780 Sq. Ft. NC204

8-13958-02204-4

Fire Ant Killer

 Mound Drench

32 Oz. NC304

8-13958-02304-1

 Gal. NC305

8-13958-02305-8

Diatomaceous Earth

Crawling Insect Control

12 Oz. NC361

8-13958-02361-4

 2 Lb. NC362

8-13958-02362-1

 10 Lb. NC363

8-13958-02363-8

Fire Ant

Insecticide

12 Oz. NC354

8-13958-02354-6

Cedar Repel

Insect Repellent

3/4 Cu. Ft. NC410

8-13958-02410-9

Cedar Repel

Insect Repellent

Ready to Spray

32 Oz. NC412

8-13958-02412-3

Natural Products

Diatomaceous Earth Feed Grade

12 Oz. NC355

8-13958-02355-3

10 Lb.NC357

8-13958-02357-7